Notka odrobinę polityczna.

Notatka na marginesie

Rozpatrywanie przez nas konforemnie niezmienniczego supermultipletu może budzić mieszane uczucia w świetle faktu, że wprowadzenie pojęcia cząstki w dylatacyjnie niezmienniczej teorii pola jest tylko możliwe w teorii swobodnej, czyli ściśle biorąc rozpatrujemy multiplet o regularnym pięknie, lecz bez oddziaływań, a to w myślącym człowieku budzi sprzeciw.
– Jan T. Łopuszański, „O symetrii w kwantowej teorii pola”